Zmluva č. 11/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/10
Dodávateľ:UNIQA poisťovňa a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PZP zodpovednosti za škodu
Zmluvne dohodnutá čiastka:68,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:68,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne

Prílohy