Zmluva č. 15/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/10
Dodávateľ:BENY-STAV Prievidza s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo (stavebné práce)
Zmluvne dohodnutá čiastka:913 235,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trenčíne

Prílohy