Zmluva č. 10/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/10
Dodávateľ:Bio-FIT, s.r.o. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie komplexných zdravotných služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:814,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:814,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:814,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Poskytovanie služieb pre KŠU a CPPPaP

Prílohy