Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0654/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup psychodiagnostických testov pre zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva 670 422 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2006 30.11.2006
0412/2007 Re a.s., Praha 8, Ke stírce 10,Úholičky 24, Mandátna zmluva 31 534 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2007 20.06.2007
019/2000 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 Nákup učebníc pre gymnáziá s osemročným štúdiom a základné školy 2 400 000 0 Ministerstvo školstva 21.01.2000 31.08.2000
051/2001 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 nákup učebnice pre osemročné gymnáziá a základné školy 1 920 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.03.2001 31.08.2001
0818/2008 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na registre pre oblasť vysokých škôl a informačný systém vysokých škôl 38 369 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
1200/2008 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.10.2008 30.09.2009
104/2002 SeducoS - Slovak Education Service, s. r. o., Bratislava, Ondavská č. 8 Podmienky spracovania, redakčnej úpravy, polygrafickej výroby a distribúcie publikácie ,,Škola ako právnická osoba" 500 000 0 Ministerstvo školstva SR 26.03.2002 01.04.2002
0493/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky 1 149 962 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.05.2007 15.05.2011
1255/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácii 442 014 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007
1178/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke informačného systému CRČ 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 31.08.2008
0433/2006 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo a licenčná zmluva- Informačný systém CRŠ VŠ SR- Aplikačné programové vybavenie IS CRŠ 940 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.04.2006 14.04.2006
1384/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Zmeny a rozšírenie funkcionality pre finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 190 824 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 15.12.2008 31.12.2008
0912/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Dátové centrum rezortu školstva -2 etapa 4 465 469 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.08.2009 15.12.2009
1138/2009 SK PROFESSIONAL s.r.o., Trenčín, K výstavisku 9 Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s Zabezpečením aktivít v rámci verejnej prezentácie o celoživotnom vzdelávaní 14 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2009 31.12.2009
1996/2007 Slovakia Online s.r.o., Bratislava, Sabinovská 14 Zmluva o poskytovaní informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov 7 102 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.12.2007 31.12.2008
0083/2009 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 7 650 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.03.2009 03.04.2009
1175/2009 Slovenská spoločnosť pre kvalitu,Žilinská univerzita, Žilina, NámestieĽ. Štúra1,Univerzitná Zmluva o dielo - Aktualizácia informačného systému akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 15 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.12.2009 31.12.2009
0904/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva na dodávku učebníc 1 032 415 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2009 31.12.2009
0597/2006 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 77 628 070 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
119/2003 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 77 060 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>