Zmluva č. 051/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:051/2001
Dodávateľ:RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebnice pre osemročné gymnáziá a základné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 920 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 920 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy