Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1998/2006 Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava 1, Pražská 31 Zmluva o poskytnutí služieb 32 786 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.11.2006 13.12.2006
0278/2009 Gratex International, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Zmluva o dodávke a udelení licencie Riadiaceho manažérskeho informačného systému 32 011 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.05.2009 27.06.2009
1273/2008 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Univerzitná 8215/1 Zmluva o dielo - Informačný systém akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 31 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2008 31.12.2008
0412/2007 Re a.s., Praha 8, Ke stírce 10,Úholičky 24, Mandátna zmluva 31 534 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2007 20.06.2007
0994/2009 Millennium 000, spl. s.r.o., Bratislava, Sládkovičova 7 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie 30 940 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.08.2009
0415/2007 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vybavenia pre potreby MŠ SR 29 805 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.05.2007 03.03.2008
0247/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž požiarnych dverí 24 397 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.05.2009
1620/2006 MMS Softec s.r.o., Trnava, Hajdoczyho 1 Zmluva o dielo 23 475 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.08.2006 31.01.2007
0614/2009 Ing. Emil Schwarz, Trnava, Na hlinách 51 Zmluva o dielo - preklad materiálov 23 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111
1104/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 22 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 20 374 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.08.2007 13.09.2007
1128/2008 PC majster - Marcel Valábek, Bratislava, Lotyšská 16,Seredská 198 Zmluva o dielo - Manuál operačného programu vzdelávanie a operačného programu veda a výskum 17 064 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.10.2008
0172/2007 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Zmluva o dielo 16 590 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.03.2007 20.04.2007
0488/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na zákazku -Dátové centrum 1. etapa 16 156 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.06.2008
1175/2009 Slovenská spoločnosť pre kvalitu,Žilinská univerzita, Žilina, NámestieĽ. Štúra1,Univerzitná Zmluva o dielo - Aktualizácia informačného systému akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 15 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.12.2009 31.12.2009
0243/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č.22 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 14 895 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.04.2007 10.05.2007
1138/2009 SK PROFESSIONAL s.r.o., Trenčín, K výstavisku 9 Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s Zabezpečením aktivít v rámci verejnej prezentácie o celoživotnom vzdelávaní 14 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2009 31.12.2009
1312/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa 12 719 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.11.2008 31.12.2008
2131/2006 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR 7 822 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2006 31.05.2007
0083/2009 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 7 650 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.03.2009 03.04.2009
1996/2007 Slovakia Online s.r.o., Bratislava, Sabinovská 14 Zmluva o poskytovaní informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov 7 102 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.12.2007 31.12.2008
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>