Zmluva č. 0994/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0994/2009
Dodávateľ:Millennium 000, spl. s.r.o., Bratislava, Sládkovičova 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 940,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 940,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy