Zmluva č. 0172/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0172/2007
Dodávateľ: Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 590,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 590,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy