Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
096/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 1- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie prílohy č. 1 tejto čiastkovej zmluvy 290 377 0 Ministerstvo školstva SR 08.03.2004 07.04.2004
117/2001 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Zmluva o dielo č. 93/2001-10/3005- modifikácia programových modulov APV IS VVP-tvorba statických a dynamických web stránok IS VVP na Internete 788 400 0 Ministerstvo školstva SR 20.04.2001 30.11.2001
118/2001 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Zmluva o dielo č. 64/2001-10/3005- správa a aktualizácia IS VVP- aktualizácia APV IS VVP, bazy metadát a centrálne databázy- príprava distribučných verzii APV IS VVP a poskytovanie technickej podpory 1 664 400 0 Ministerstvo školstva SR 20.04.2001 31.12.2001
118/2003 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 43 584 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
120/2003 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 9 876 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
121/2003 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 252 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
125/2003 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 10 776 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
126/2001 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Kúpna zmluva č. 01/2001-nákup hardveru 2 395 036 0 Ministerstvo školstva SR 27.06.2001 30.06.2001
131/2003 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné školy a pre stredné školy 3 763 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
132/2003 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 714 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
146/2000 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Vytvorenie Informačného systému vedecko-výskumného potenciálu a s ním spojené technické práce 1 314 000 0 Ministerstvo školstva SR 09.05.2000 31.05.2000
147/2003 Teamex, s.r.o., Bratislava, Veelárska 28 Zmluva o dielo- zabezpečenie rekonštrukcie objektu MŠ SR na Budyšínskej ulici 3 v Bratislave 1 146 393 0 Ministerstvo školstva SR 22.04.2003 15.09.2003
151/2001 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Kúpna zmluva č. 05/2001- nákup hardveru 5 548 653 0 Ministerstvo školstva SR 16.07.2001 22.07.2001
178/2004 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 550 500 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
180/2004 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 nákup učebníc pre základné a stredné školy 41 097 400 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
181/2004 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 13 159 500 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
182/2004 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre základné a stredné školy 5 586 200 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
187/2004 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 2 399 200 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
193/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 2- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy 845 828 0 Ministerstvo školstva SR 12.05.2004 11.06.2004
205/2000 EMITplus, s r.o., Bratislava, Colnícka 908/1E Nákup počítačových programov FONO pre špeciálne školy 3 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 15.08.2000
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>