Zmluva č. 118/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:118/2003
Dodávateľ:Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 584 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 584 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy