Zmluva č. 205/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:205/2000
Dodávateľ:EMITplus, s r.o., Bratislava, Colnícka 908/1E
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup počítačových programov FONO pre špeciálne školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 000 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 000 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy