Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0735/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Manažment PC regionálneho školstva 35 319 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.08.2009 30.10.2009
0904/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva na dodávku učebníc 1 032 415 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2009 31.12.2009
0912/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Dátové centrum rezortu školstva -2 etapa 4 465 469 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.08.2009 15.12.2009
0994/2009 Millennium 000, spl. s.r.o., Bratislava, Sládkovičova 7 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie 30 940 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.08.2009
1117/2009 NETLAB International a.s., Bratislava, Prokopova 42 Zmluva o dielo - rekonštrukcia LAN MŠ SR 35 658 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.10.2009
1160/2009 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Kúpna zmluva na dodávku učebníc 636 950 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2009
1138/2009 SK PROFESSIONAL s.r.o., Trenčín, K výstavisku 9 Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s Zabezpečením aktivít v rámci verejnej prezentácie o celoživotnom vzdelávaní 14 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2009 31.12.2009
1142/2009 J a J Csonga s.r.o., Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 260 Zmluva o dielo- Dodávka a montáž plastových okien 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.11.2009
1162/2009 Patria I., spol. s.r.o./EDUCO, Prievidza, Vápenicka 8 Kúpna zmluva na dodávku učebníc 559 920 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2009
1175/2009 Slovenská spoločnosť pre kvalitu,Žilinská univerzita, Žilina, NámestieĽ. Štúra1,Univerzitná Zmluva o dielo - Aktualizácia informačného systému akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 15 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.12.2009 31.12.2009
1178/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke informačného systému CRČ 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 31.08.2008
677/2003 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7 nákup výpočtovej techniky pre vybrané školy na Slovensku 85 508 018 0 Ministerstvo školstva SR 09.12.2003 17.02.2004
0415/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup nevyhnutných psychodiagnostických testov, ktoré vydáva vydavateľstvo pre pedagogicko-psychologické poradne 3 588 807 0 Ministerstvo školstva SR 18.04.2006 31.12.2006
013/2001 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 96 595 810 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
018/2000 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 93 938 850 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
0433/2006 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo a licenčná zmluva- Informačný systém CRŠ VŠ SR- Aplikačné programové vybavenie IS CRŠ 940 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.04.2006 14.04.2006
0597/2006 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 77 628 070 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0654/2006 Psychodiagnostika, a.s., Bratislava I, Mickiewiczova 2 nákup psychodiagnostických testov pre zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva 670 422 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2006 30.11.2006
081/2002 MEDIA trade, s.r.o., Bratislava, Sasinková č. 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 60 763 065 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
095/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Rámcova zmluva- dodanie kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie- dodanie aj iným druhov nábytku a atypických prvkov podľa požiadaviek obstaraváteľa 8 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 01.03.2004 31.12.2007