Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1137/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9 641 582 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.10.2009 29.10.2013
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva 8 061 154 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.09.2008
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
0617/2010 Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 1 310 323 0 22.06.2010 31.12.2010
0273/2010 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Vytvorenie diela - Riadiaci manažérsky informačný systém na MŠ SR a priamo riadených organizáciách 1 177 862 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.05.2010 05.05.2011
0280/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Rámcová dohoda vzťahujúca sa na informačné systémy MŠ a Dátového centra rezortu školstva 992 390 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2010 30.04.2012
1347/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Datacentrum MŠ SR 940 184 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.12.2008 03.12.2011
1161/2009 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 874 370 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
1135/2009 Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12 Kúpna zmluva - nákup učebníc 832 429 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2011
1136/2009 VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13 Kúpna zmluva - nákup učebníc 661 673 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2010
0932/2010 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybratých objektoch MŠVV a Š SR 650 704 0 03.01.2011 31.12.2013
1163/2009 Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o., Bratislava, Hrachova 34 Kúpna zmluva - nákup učebníc 585 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
0293/2010 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 Kúpna zmluva - nákup učebníc 297 800 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.06.2010 15.10.2010
1147/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Kúpna zmluva - nákup učebníc 202 384 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010
0929/2010 Kúpna zmluva - nákup učebníc 189 310 0 13.12.2010 31.12.2010
1177/2009 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Kúpna zmluva - nákup učebníc 132 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.12.2009 31.12.2010
0989/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2 etapa 95 276 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.08.2009 27.08.2012
0065/2009 MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom, Partizánska 1281/13 Zmluva o dielo - zhotovenie softvéru, vývoj, testovanie a imlementácia systému Mobility - online 69 126 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 17.02.2009 31.12.2013
0275/2010 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Prevádzka , servis, legislatívna a technologická podpora a implementácia systému CASE*ERP 51 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2010 03.03.2011