Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
11/2010 Rozália Olleová - PRIL - CENT, Jurová 135, 930 04 Jurová Vykonávať upratovacie služby v priestoroch ÚJD SR na ul. Bajkalská 27, Bratislava 0 3 230 ÚJD SR 01.07.2010
19/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zmluva o údržbe VT. KT a dodávke spotrebného materiálu 0 0 ÚJD SR 20.05.2009 31.12.2009
5/2008 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zabezpečovanie alebo aj výkon dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky a softvérových aplikácií 0 0 ÚJD SR 31.03.2008 31.12.2008
47/2008 Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. Cesta na Červený most 1, 833 31, Bratislava 37 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - vykonanie hygienických kontrol nad pracovnými podmienkami zamestnancov, vypracovanie záverov z hygienickej kontroly 0 0 ÚJD SR 22.09.2008
1/2007 EMM international, s r.o. sekurisova 16, 841 02 Bratislava Zmluva o pozáručnom servise a kontrolnej činnosti (poplachový systém na hlásenie narušenie a systém kontroly vstupov 0 21 492 01.03.2007
9/2005 ANTES B+M, s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie stavebných prác súvisiacich so zabezpečením ochrany utajovaných skutočností 0 0 ÚJD SR 06.06.2005 15.07.2005
17/2010 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava Technická analýza postupu hodnotenia primár.okruhu VVER 440 0 0 ÚJD SR 23.08.2010
21/2010 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava Technická správa 0 0 ÚJD SR 08.10.2010
22/2010 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68 Dodanie technickej správy 0 0 ÚJD SR 01.11.2010
23/2010 ŠTOR CAD Computers s.r.o. Čajakova 19 811 05 Bratislava Zhotovenie technickej správy 0 0 ÚJD SR 03.12.2010
24/2010 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Štúdia vplyv optimalizácie programov preventívnej údržby na bezpečnosť prevádzky JE 0 0 ÚJD SR 29.11.2010
25/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR na spracovanie analýz bezpečnosti skladovania a transportu vyhoretého jadrového odpadu 0 0 ÚJD SR 03.12.2010
26/2010 ENCONECT Consulting Ges.m.b.H., Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria. Štúdia na posilnenie licenčného procesu novostavieb (jadrové zariadenia v SR) 0 0 ÚJD SR 29.11.2010
27/2010 DoXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Zmluva na dodávku stravných lístkov 0 0 ÚJD SR 23.12.2010
11/2000 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Riešenie vedeckotechnického projektu 0 0 ÚJD SR 14.06.2000 30.11.2003
1-RVT/2001 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie vedeckotechnického projektu 0 0 ÚJD SR 18.05.2001
11/2001 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Stavebné úpravy priestorov ,,CENS" 0 0 ÚJD SR 05.10.2001 30.11.2001
10/2002 Auto Karpaty, a.s., SNP 8 , 900 91 Limbach Kúpa osobného motorového vozidla 0 0 ÚJD SR 10.10.2002
1/2003 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Zabezpečenie komplexnej prípravy a realizácie cvičenia DSSNET-RODOS 0 0 ÚJD SR 28.01.2003
7/2003 Login, a.s.Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu CIS 0 0 ÚJD SR 24.02.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 >>