Zmluva č. 23/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2010
Dodávateľ:ŠTOR CAD Computers s.r.o. Čajakova 19 811 05 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie technickej správy
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 662,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy