Zmluva č. 25/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2010
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR na spracovanie analýz bezpečnosti skladovania a transportu vyhoretého jadrového odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 804,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy