Zmluva č. 26/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/2010
Dodávateľ:ENCONECT Consulting Ges.m.b.H., Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štúdia na posilnenie licenčného procesu novostavieb (jadrové zariadenia v SR)
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy