Zmluva č. 19/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2009
Dodávateľ:Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o údržbe VT. KT a dodávke spotrebného materiálu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy