Zmluva č. 47/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/2008
Dodávateľ:Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. Cesta na Červený most 1, 833 31, Bratislava 37
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - vykonanie hygienických kontrol nad pracovnými podmienkami zamestnancov, vypracovanie záverov z hygienickej kontroly
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy