Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
10/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie druhej časti odborného posudku kapitoly 6 - Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 9 183 0 ÚJD SR 31.03.2009 15.04.2009
9/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 10 -Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 15 925 0 ÚJD SR 31.03.2009 30.04.2009
59/2008 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 4 a čiastočne kapitoly 6 "Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30" 17 633 0 ÚJD SR 24.11.2008 22.12.2008
15/2007 VUPEX a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Aktualizovanie Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 2 656 0 ÚJD SR 30.05.2007 30.06.2007
08/2007 Vupex a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Analýza medzinárodných iniciatív na harmonizáciu požiadaviek na jadrovú bezpečnosť - dopad pre SR" 6 639 0 ÚJD SR 27.04.2007 30.09.2007
5/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v rozsahu fáz prípravy: Teoretická príprava, Príprava na overenie odbornej spôsobilosti, Overenie odbornej spôsobilosti 24 395 0 ÚJD SR 16.03.2009 31.12.2009
04/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení 14 937 0 ÚJD SR 27.03.2007 28.09.2007
11/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie na báze analýzy a aktualizácie skúšobných otázok pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na prevádzku JZ V1 pre časť písomné overovanie,.. 3 996 0 ÚJD SR 24.04.2009 30.09.2009
16/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na kvalitu sprievodnej technickej dokumentácie (STD) vybraných zariadení 9 425 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
14/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia je posúdenie interpretácie a komplexný návrh aplikácie bezpečnostného limitu výkonu rekatora v bezpečnostnej dokumentácii reaktorov VVER-440 spolu s výpočtovým stanovením príslušných limitných hodnôt výkonu 28 950 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
1/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie 3 995 3 995 ÚJD SR 20.01.2010 31.10.2010
03/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza kompatibility havarijných predpisov s novými technickými prostriedkami na podporu rozhodovania a implementácia nových poznatkov EÚ v oblasti hvarijného plánovania 10 290 0 ÚJD SR 19.03.2007 15.11.2007
24/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborné stanovisko k navrhovanej zmene frekvencie opráv komponentov čerpadiel VT DHČ, NT HDČ, SS armatúr a spätných klapiek, elektroarmatúr poistných ventilov a nádrží 3 319 0 ÚJD SR 13.09.2006 15.10.2006
02/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia tejto čiastkovej zmluvy, uzavretej v zmysle rámcovej zmluvy č. obstarávateľa 23/2005, č. uchádzača 1737/1700/05, je riešenie a financovanie projektu "výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti" 132 776 0 ÚJD SR 15.03.2007 20.11.2007
30/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza súčastného stavu expertného systému Web Hipre a doladenie systému na základe analýzy 11 618 0 ÚJD SR 24.06.2008 30.06.2008
23/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Nezávislé posúdenie aktuálnej verzie kapitoly č. 4 PpBS JE EMO12. 1 992 0 ÚJD SR 14.08.2006 30.09.2006
26/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie metodiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 01.07.2008 31.07.2008
25/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie medotiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 12.07.2008 31.07.2008
55/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Výpočet zostatkového tepelného výkonu jednotlivých radionuklidov vyhoreného jadrového paliva reprezentatiívneho palivového súboru JE s VVER-440/v213 pre zvýšený teplený výkon reaktora 1471 MW. 11 856 0 ÚJD SR 14.11.2008 15.12.2008
17/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na základe analýzy skúšobných otázok pre písomné overovanie 3 651 0 ÚJD SR 23.06.2008 30.10.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 >>