Zmluva č. 5/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2009
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v rozsahu fáz prípravy: Teoretická príprava, Príprava na overenie odbornej spôsobilosti, Overenie odbornej spôsobilosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 395,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 395,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy