Zmluva č. 02/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2007
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmetom plnenia tejto čiastkovej zmluvy, uzavretej v zmysle rámcovej zmluvy č. obstarávateľa 23/2005, č. uchádzača 1737/1700/05, je riešenie a financovanie projektu "výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti"
Zmluvne dohodnutá čiastka:132 775,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:132 775,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy