Zmluva č. 03/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2007
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýza kompatibility havarijných predpisov s novými technickými prostriedkami na podporu rozhodovania a implementácia nových poznatkov EÚ v oblasti hvarijného plánovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 290,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 290,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy