Zmluva č. 14/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2009
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmetom plnenia je posúdenie interpretácie a komplexný návrh aplikácie bezpečnostného limitu výkonu rekatora v bezpečnostnej dokumentácii reaktorov VVER-440 spolu s výpočtovým stanovením príslušných limitných hodnôt výkonu
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 950,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 950,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy