Zmluva č. 16/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2009
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na kvalitu sprievodnej technickej dokumentácie (STD) vybraných zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 425,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 425,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy