Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
26/2007 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 bratislava Vykonanie úprav v kanceláriach "Predsedníctva ÚJD" v budove na Bajkalskej ulici č. 27, podľa prílohy č. 1 (predsedníčka+vstupná miestnosť) a prílohy č. 2 (zasadačka) ktoré sú neoddeliteľnou súčasťo tejto zmluvy o dielo 15 566 0 ÚJD SR 17.08.2007 21.09.2007
11/2001 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Stavebné úpravy priestorov ,,CENS" 0 0 ÚJD SR 05.10.2001 30.11.2001
49/2008 A.S.E.P., spol. s r. o. Pod Zevčákom 87 , 841 03 Bratislava Dodávka dvoch zariadení Xerox 5645 s príslušenstvom 19 819 0 ÚJD SR 14.10.2008 01.12.2008
28/2009 ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice Dodaťinformačný systém CASE FIN,. 10 993 1 763 ÚJD SR 16.07.2009
54/2008 ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice Dodávka informačného systému CASE*PAM, zaškolenie a ročná podpora 8 003 853 ÚJD SR 19.11.2008
9/2010 ADVING s.r.o., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice Stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela 22 015 22 015 ÚJD SR 25.05.2010 25.05.2010
18/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody 11 900 0 ÚJD SR 30.04.2009 25.11.2009
23/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely 6 902 0 ÚJD SR 29.05.2009 31.08.2009
10/2008 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody 13 233 0 ÚJD SR 09.04.2008 30.11.2008
34/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislá právna analýza povoľovacieho procesu na vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - JE MO 3,4 5 950 0 ÚJD SR 13.10.2009 30.11.2009
06/2007 Akadémia vzdelávania Pekárska 40 918 56 Trnava Dodávka služieb - prípravných školení modulov ECDL a následné testovanie ECDL pre zamestnancov objednávateľa uvedených v prílohe č. 1 - Rozsah služieb 5 543 0 ÚJD SR 22.03.2007 20.04.2007
44/2008 Akadémia vzdelávania Pekárska 40 918 56 Trnava Školenia a testovania 8 zamestnancov na získanie certifikátu ECDL v Trnave 1 726 0 ÚJD SR 22.09.2008 03.10.2008
31/2008 AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovanie štúdie bezpečnostného porovnania metód solidifikácie ra-sorbentov 16 597 0 ÚJD SR 01.07.2008 31.10.2008
7/2008 AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Aktualizácia národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 5 333 0 ÚJD SR 07.04.2008 10.06.2008
29/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovanie varianty aplikácie okruhovej dekontaminácie primárneho okruhu JE V-1 v súvislosti s koncepciou vyraďovania a úroňou kontaminácie vnútorných povrchov 13 566 0 ÚJD SR 16.07.2009 31.10.2009
24/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovať technickú správu "Požiadavky na skladovanie KRAO za účelom zamedzenia vzniku borátov v kvapalných RAO a posúdenie možnosti ich separácie" 14 280 0 ÚJD SR 16.07.2009 31.10.2009
25/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Nezávislé posúdenie správy o periodickom hodnotení bezpečnosti počas prevádzky JZ TSÚ RAO 17 136 0 ÚJD SR 16.07.2009
9/2005 ANTES B+M, s.r.o., Súdna 13, 911 01 Trenčín Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie stavebných prác súvisiacich so zabezpečením ochrany utajovaných skutočností 0 0 ÚJD SR 06.06.2005 15.07.2005
10/2002 Auto Karpaty, a.s., SNP 8 , 900 91 Limbach Kúpa osobného motorového vozidla 0 0 ÚJD SR 10.10.2002
27/2008 BIOS - Služby výpočetní techniky Vytvoriť a dodať analýzu súčastného stavu evidencie jadrových materiálov v podmienkach ÚJD SR a návrh nového systému s ohľadom na požiadavky EURATOMU 300 475 0 ÚJD SR 30.07.2008 30.09.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 >>