Zmluva č. 9/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2010
Dodávateľ:ADVING s.r.o., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 015,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 015,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:22 015,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy