Zmluva č. 23/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2009
Dodávateľ:Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 902,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 902,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy