Zmluvy za Okresný súd Bratislava III.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090615-1557 3p plus, s.r.o. o dodávaní spotrebného tovaru s využitím postavenia chráneného pracoviska dodávateľa 1 0 Okresný súd Bratislava III. 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100601-0835 3p plus, s.r.o. zmluva na dodanie tovaru - xerografický papier 13 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2011 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1128 Boris Ledecký LB Protect o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a výkon služby technika požiarnej ochrany 80 0 Okresný súd Bratislava III. 27.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090403-0924 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. o odvádzaní vôd z povrchového odtoku 0 0 Okresný súd Bratislava III. 29.09.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-0938 BTK - bývanie, teplo, klimatizácie, s.r.o. servisná zmluva na údržbu klimatizácie 22 0 Okresný súd Bratislava III. 07.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090527-1429 CWS Slovensko, spol. s r.o. Dodávka náplní do dávkovačov hygienických potrieb 2 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100719-1513 CWS Slovensko, spol. s r.o. Abonentná zmluva na dodávku náplní do dávkovačov hygienických náplní 6 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2013 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090615-1430 DataCentrum o výpožičke hnuteľného majetku štátu 1 0 Okresný súd Bratislava III. 17.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090402-1440 Eko-Salmo, s.r.o. na odber, odvoz a likvidáciu odpadov 0 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090707-1006 Gastroservis spol. s r.o. komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Okresný súd Bratislava III. 22.01.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100609-1059 Gastroservis spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet 496 0 Okresný súd Bratislava III. 30.06.2014 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1118 Ing. Karol Mudroch - K - M - K o kontrolnej činnosti v zmysle Vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z. 89 0 Okresný súd Bratislava III. 10.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1022 Istrochem Reality, a.s., Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava III. 06.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100819-1530 IURA EDITION spol.s r.o., Odštepný závod COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 144/2005 6 0 Okresný súd Bratislava III. 11.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1258 IURA EDITION, spol.s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí užívacích práv č. 144/2005 2 0 Okresný súd Bratislava III. 29.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100824-1432 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 11 0 Okresný súd Bratislava III. 21.12.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0856 KRPA Slovakia Zmluva na dodávky doručenkových obálok 7 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2011 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1030 Ľubomír Benca Zmluva o dielo - rekonštrukcia tepelného zdroja 68 0 Okresný súd Bratislava III. 11.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-0950 MP Elektronik, s.r.o, o servisnej činnosti na EZS a videosystém 1 0 Okresný súd Bratislava III. 07.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1016 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava III. 20.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.