Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1258

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1258
Dodávateľ:IURA EDITION, spol.s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí užívacích práv č. 144/2005
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy