Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0856

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0856
Dodávateľ:KRPA Slovakia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávky doručenkových obálok
Zmluvne dohodnutá čiastka:7,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy