Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090402-1440

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090402-1440
Dodávateľ:Eko-Salmo, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:na odber, odvoz a likvidáciu odpadov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy