Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1016

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1016
Dodávateľ:Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o odvoze a zneškodňovaní odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy