Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1118

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1118
Dodávateľ:Ing. Karol Mudroch - K - M - K
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o kontrolnej činnosti v zmysle Vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z.
Zmluvne dohodnutá čiastka:89,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:89,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy