Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1128

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1128
Dodávateľ:Boris Ledecký LB Protect
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a výkon služby technika požiarnej ochrany
Zmluvne dohodnutá čiastka:80,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:80,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy