Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1030
Dodávateľ:Ľubomír Benca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia tepelného zdroja
Zmluvne dohodnutá čiastka:57,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy