Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-2-21/2009-130/2009 Motor-car Bratislava, spol. s r.o. Bratislava Kúpa motorového vozidla MERCEDES BENZ Vito 35 573 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.11.2009 10.12.2009
ZML-3-14/2010-300/2010 NARKS, Bratislava Zabezpečenie prístupu k údajom o cenách nehnuteľností 12 495 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.05.2010 30.06.2011
ZML-3-26/2007-PP/2007 OCTIGON, a.s. Bratislava Poskytovanie poradenských služieb 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.12.2007 30.11.2009
ZML-1-23/2009-130/2009 OD Plast, spol. s.r.o. Trnava Rekonštrukcia fasády a strechy so zateplením administratívnej budovy objednávateľa pracoviska ŠÚ SR v Trnave 118 263 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.10.2009 15.12.2009
ZML-3-39/2006-300/2006 ODIS spol. s.r.o., Žilina Expresné posúdenie a ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2007 8 959 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.12.2006 25.05.2007
ZML-3-21/2009-300/2009 ODIS spol. s.r.o., Žilina Služba na expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2009 5 462 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.04.2009 22.05.2009
ZML-3-16/2007-300/2007 ODIS spol. s.r.o., Žilina Poskytnutie služieb spojených s úpravou modelu pre spracovanie indexov cien v stavebníctve podľa klasifikácie NACE REV 2 12 410 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.10.2007 15.12.2008
ZML-1-3/2007-220/2007 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny stav 10-04 - štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2007 podľa TP B/422/5 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.03.2007 31.01.2008
ZML-1-3/2008-220/2008 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny stav 10-04 - štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2008 podľa TP B/422/6 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.12.2008 31.01.2009
ZML-1-6/2009-220/2009 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04/2009 podľa technického projektu B/422/7 vydaného ŠÚ SR 18 564 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.03.2009 31.01.2010
ZML-1-7/2006-220/2006 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04 -štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2006 podľa TP B/422/4 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR, Bratislava 21.03.2006 31.01.2007
ZML-3-20/2010-300/2010 ODIS, spol. s. r.o. Žilina Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2010 4 147 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2010 15.11.2010
ZML-1-5/2010-220/2010 ODIS, spol. s. r.o. Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve 19 992 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.03.2010 31.01.2011
ZML-3-9/2006-230/2006 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom, ktorá obsahuje službu Software Update Licence&SUPPORT 129 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2006 31.03.2007
ZML-3-6/2007-230/2007 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory poskytovaná dodávateľom, ktorá obsahuje službu Software upgrade Licence & Support 132 898 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.04.2007 31.03.2008
ZML-3-4/2010-230/2010 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory 153 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.04.2010 31.03.2011
ZML-3-25/2009-230/2009 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory 143 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.04.2009 31.03.2010
ZML-3-1/2007-410/2007 ORSIA, spol. s r.o. Ústí nad Orlící, ČR Upgrade aplikačného programového vybavenia pre pracoviská ŠÚ SR poskytujúce informačné služby 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.04.2007 14 344 plus ročný udržiavací paušál 1 157
ZML-1-5/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie OBYV 1-12,OBYV 2-12, OBYV 3-12, OBYV 4-12, OBYV 5-12 za rok 2006 podľa technického projektu B/0454/3 vydaného ŠÚ SR 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 31.03.2006
ZML-1-6/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie programového vybavenia pre definovanie špecifických kontrol pre decentralizované spracovanie krátkodobých úloh za rok 2006 a dlhodobých úloh za rok 2006 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 01.12.2006