Zmluva č. ZML-3-1/2007-410/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-1/2007-410/2007
Dodávateľ:ORSIA, spol. s r.o. Ústí nad Orlící, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upgrade aplikačného programového vybavenia pre pracoviská ŠÚ SR poskytujúce informačné služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
Poznámka:14 344 plus ročný udržiavací paušál 1 157

Prílohy