Zmluva č. ZML-3-16/2007-300/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-16/2007-300/2007
Dodávateľ:ODIS spol. s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služieb spojených s úpravou modelu pre spracovanie indexov cien v stavebníctve podľa klasifikácie NACE REV 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 409,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 409,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy