Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-36/2009-110/2009 GOPAS SR, a.s. Bratislava Poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov 35 686 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 19.11.2009 31.12.2009
ZML-3-16/2010-120/2010 GQBG, spol. s.r.o. Bratislava Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory k programom 43 548 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2010 31.12.2011
ZML-2-13/2006-130/2006 GRAFITEC Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa rezačky DAEHO, typ DY-720, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia osôb 39 050 0 ŠÚ SR, Bratislava 25.05.2006 14.06.2006
ZML-1-10A/2006-130/2006 Group 4 Falck Services, s.r.o., Bratislava Dodanie vstupnej rampy v objekte ŠÚ SR na Miletičovej 3 7 103 0 ŠÚ SR, Bratislava 07.04.2006 07.05.2006
ZML-3-7/2007-230/2007 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom na produkty 174 282 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.05.2007 31.03.2008
ZML-3-24/2009-230/2009 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytnutie služieb technickej podpory dodávateľom na produkty 135 483 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.05.2009 31.03.2010
ZML-3-14/2006-230/2006 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom 166 322 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2006 31.03.2007
ZML-2-8/2006230/2006 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa 150 ks osobných počítačov a 70 ks tlačiarní 223 433 0 ŠÚ SR, Bratislava 02.05.2006 23.05.2006
ZML-1-11/2008-130/2008 HOREX HX s.r.o. Lužianky Stavebné práce v budove Hanulova ul. 5/C v Bratislave 6 110 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 19.05.2008 20.06.2008
ZML-3-33/2008-130/2008 Chassco, a.s. Bratislava Poskytnutie verejnej telekomunikačnej dátovej služby prevádzkovateľom 212 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2009
ZML-3-15/2010-200 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov SODB 2011 8 089 620 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.04.2010 30.11.2012
ZML-2-20/2009-130/2009 Impromat - Slov spol. s. r.o. Bratislava Dodávka plnofarebného digitálneho kopírovacieho laserového stroja 11 876 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.11.2009 13.11.2009
ZML-2-18/2009-130/2009 Impromat - Slov spol. s. r.o. Bratislava Dodávka čierno-bieleho a digitálneho matricového duplikátora 18 562 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.08.2009 30.09.2009
ZML-3-7/2010-410/2010 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Poskytnutie odbornej pomoci a vykonanie podporných činností v rámci grantového projektu 7 849 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.03.2010 31.12.2011
ZML-1-11/2006-600/2006 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Vytvorenie aplikačného programového vybavenia pre centralizované spracovanie údajov zo zisťovania EU SILC 2005 v SR uložených v databáíze v prostredí ORACLE AŠIS 31 534 0 ŠÚ SR, Bratislava 27.02.2006 30.06.2006
ZML-1-11/2009-630/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Výkon vybraných služieb v rámci prípravy a realizácie "Výberového zisťovania o zdravotnom stave obyvateľstva formou interview" 32 725 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.06.2009 31.05.2010
ZML-1-20/2008-600/2008 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Spracovanie štúdie na zabezpečenie zberu údajov pri SODB v roku 2011 27 883 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.07.2008 18.10.2008
ZML-1-30/2009-300/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Vypracovanie metodických postupov výpočtov pre výpočet parity kúpnej sily 4 990 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.12.2009 29.01.2010
ZML-1-4/2010-300/2010 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Výkon a dodanie vybraných činností v rámci zapracovania nových metód očisťovania kvality vybraných tovarov a služieb spotrebného koša v zisťovaní spotrebiteľských cien 6 612 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.03.2010 30.04.2010
ZML-1-7/2009-820/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Analýza a kvalifikácia vplyvu zavedenia eura na cenový vývoj v SR 5 312 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.01.2009 31.08.2009