Zmluva č. ZML-3-16/2010-120/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-16/2010-120/2010
Dodávateľ:GQBG, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory k programom
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 548,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 548,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy