Zmluva č. ZML-3-15/2010-200

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-15/2010-200
Dodávateľ:IBM Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov SODB 2011
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 089 620,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 089 620,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy