Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-20/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodanie digitálneho kopírovacieho stroja Xerox DocuColor 250 s dopravou a inštaláciou do budovy na Miletičovej 3 v Bratislave 39 047 0 ŠÚ SR, Bratislava 05.06.2006 13.06.2006
ZML-1-21/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2005 podľa technického projektu C/402/5 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR, Bratislava 08.06.2006 07.08.2006
ZML-1-22/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovaní ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2005 podľa technického projektu C/403/5 vydaného ŠÚ SR 8 888 0 ŠÚ SR, Bratislava 08.06.2006 07.08.2006
ZML-1-23/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava porgramového vybavenia a spracovaní štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 za rok 2006 podľa TP C/327/12 vydaného ŠÚ SR 9 480 0 ŠÚ SR, Bratislava 10.10.2006 23.10.2006
ZML-1-24/2006-130/2006 Ján Belan - BVM alarm systém, Žilina Dodanie a inštalácia poplachového systému na hlásenie narušenia a dorozumievacie zariadenie audio do budovy ŠÚ SR na Framborskej 23 v Žiline 9 902 0 ŠÚ SR, Bratislava 15.11.2006 30.11.2006
ZML-1-25/2006-230/2006 Data Systém Soft, spol. s.r.o., Bratislava Realizácia implementácie systému zálohovania dát serverov 11 811 0 ŠÚ SR, Bratislava 16.11.2006 28.11.2006
ZML-1-26/2006-130/2006 KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov Stavebné práce na stavbe ŠÚ SR, Krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov administratívna budova - zateplenie budovy v povalovom priestore a krytina 36 488 0 ŠÚ SR, Bratislava 20.11.2006 15.12.2006
ZML-1-28/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 2 ks klimatizačných jendotiek YORK YKHB-36 do reprografie na Mieltičovej 3 v Bratislave 0 0 ŠÚ SR, Bratislava 28.11.2006 11.12.2006
ZML-1-29/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava a odladenie programového vybavenia mesačného zisťovania cien trhových služieb v roku 2007 Ceny VTS 1-12- Ceny VTS 8-12 podľa TP AB/450/3 a AB/461/2 vydaných ŠÚ SR 2 963 0 ŠÚ SR, Bratislava 11.12.2006 25.01.2007
ZML-1-2/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RU 5-99 Prehľad udajov o domácnosti spravodajského suboru štatistiky rodinných účtov v roku 2005, RU 4-12 Denník spravodajskej domacnosti RU 6-12 Mesačný ropočet domácnosti podľa TP 464/1 vydaného ŠÚ SR 7 395 0 ŠÚ SR, Bratislava 13.02.2006 24.02.2006
ZML-1-3-2006/220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Čiaskové úpravy do modulov APV DC 2000 5 530 0 ŠÚ SR, Bratislava 13.02.2006 06.03.2006
ZML-1-30/2006-130/2006 SPAEZ spol. s.r.o., Banská Bystrica Dodávka a montáž bezexpanzného systému na ústrednom kúrení v objekte ŠÚ SR na Triede SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 5 382 0 ŠÚ SR, Bratislava 01.12.2006 15.12.2006
ZML-1-5/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie OBYV 1-12,OBYV 2-12, OBYV 3-12, OBYV 4-12, OBYV 5-12 za rok 2006 podľa technického projektu B/0454/3 vydaného ŠÚ SR 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 31.03.2006
ZML-1-6/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie programového vybavenia pre definovanie špecifických kontrol pre decentralizované spracovanie krátkodobých úloh za rok 2006 a dlhodobých úloh za rok 2006 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 01.12.2006
ZML-1-7/2006-220/2006 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04 -štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2006 podľa TP B/422/4 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR, Bratislava 21.03.2006 31.01.2007
ZML-1-8/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie programového vybavenia Generátora Výstupov pre spracovanie mesačného podnikového výkazu stavebnej organizácie STAV P 1-12 za rok 2006 podľa technického projektu C/348/8-9 vydaného ŠÚ SR 6 573 0 ŠÚ SR, Bratislava 21.03.2006 15.05.2006
ZML-1-9/2006-220/2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2006 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR 3 983 0 ŠÚ SR, Bratislava
ZML-2-10/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox DC 490 25 815 0 ŠÚ SR, Bratislava 17.05.2006 30.05.2006
ZML-2-11/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox 2240 33 860 0 ŠÚ SR, Bratislava 15.05.2006 05.06.2006