Zmluva č. ZML-1-21/2006-220/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-21/2006-220/2006
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2005 podľa technického projektu C/402/5 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 954,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 954,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy