Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-12/2009-230/2009 BESET, spol. s r.o. Bratislava Vypracovanie dokumentu "Technologická špecifikácia komplexného riešenia nového výpočtového centra pre potreby ŠÚ SR v budove na Hanulovej 5/c v Bratislave" 34 272 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.07.2009 06.08.2009
ZML-1-13/2006-130/2006 ELPATT spol. s.r.o., Bratislava Výmena núdzových svietidiel, úprava zapojenia jestvujúcich rozvodov, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky v budove ŠÚ SR na Mieltičovej v Bratislave 6 625 0 ŠÚ SR, Bratislava 10.05.2006 12.06.2006
ZML-1-13/2007-130/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 3 ks klimatizačných jednotiek v miestnostiach č. 643, 741 a 206 na Miletičovej 3 v Bratislave 9 699 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.07.2007 06.09.2007
ZML-1-13/2008/520/2008 Feedback s.r.o., Bratislava Vypracovanie typológie fariem zo ŠZF 2007 podľa metodiky Eurostatu 38 237 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.05.2008 22.08.2008
ZML-1-13/2009-200/2009 PREEM, s.r.o. Bratislava Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 34 391 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.07.2009 27.08.2009
ZML-1-14/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu - zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách CR 3-04 za rok 2006 7 821 0 ŠÚ SR, Bratislava 31.05.2006 20.02.2007
ZML-1-14/2007-520/2007 Radúz Volovár - DEAL, Bratislava Tlačové spracovanie a dodanie vybraného grafického návrhu letáku a plagátu k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2007 v požadovaných množstvách a technickej špecifikácii a ich dodanie do sídla objednávateľa 14 785 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.08.2007 15.09.2007
ZML-1-14/2009-KE/2009 IZOPUR, s.r.o. Žilina Vykonanie práce na strešnom plášti administratívnej budovy na Werferovej 3 v Košiciach 6 637 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.08.2009 15.09.2009
ZML-1-15/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 2006 podľa TP B/0463/0 vydanéhio ŠÚ SR 992 0 ŠÚ SR, Bratislava 31.05.2006 15.06.2006
ZML-1-15/2007-520/2007 Jozef Igaz - Tlačivá a papier, Trenčín Tlač 93 tis. ks dotazníkov v rozsahu 12 strán, 25 tis. ks metodických pokynov v rozsahu 12 strán a ich distribúcia na miesto podľa rozdeľovníka 21 172 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.09.2007 20.10.2007
ZML-1-15/2009-130/2009 ThyssenKroup Výťahy, s.r.o, Bratislava. Modernizácie výťahu v administratívnej budove ŠÚ SR, Hanulova č 5/c Bratislava 9 986 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.08.2009 20.11.2009
ZML-1-16/2006-520/2006 Radúz Volovár - DEAL, Bratislava Tlačové spracovanie publikácii k Štrukturálnemu zisťovniu fariem 2005 v počte 210 ks, podľa vybraného grafického návrhu a podľa stanovenej technickej špecifikácie a tiež ich dodanie do sídla objednávateľa 16 259 0 ŠÚ SR, Bratislava 02.06.2006 02.07.2006
ZML-1-16/2007-500/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov Štrukturálneho zisťovania fariem 2007 podľa požiadaviek EÚ 9 958 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.10.2007 30.05.2008
ZML-1-16/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2007 podľa TP C/402/7 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.06.2008 30.07.2008
ZML-1-16/2009-130/2009 MITECO, spol. s r.o., Bratislava Dodávka a montáž potrubných rozvodov pre ústredné vykurovanie v administratívnej budove v ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave 30 243 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.08.2009 15.09.2009
ZML-1-17/2007-230/2007 EMM spol. s r.o. Bratislava Upgrade dochádzkového a prístupového systému pre ŠÚ SR v Bratislave 14 931 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.11.2007 14.12.2007
ZML-1-17/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2007 podľa TP C/403/7 vydaného ŠÚ SR 9 994 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.06.2008 30.07.2008
ZML-1-18/2006-130/2006 DiPrint, spol. s.r.o., Bratislava Nákup digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox WorkCentre 120i s dopravou na miesto určenia, inštaláciou a zaškolením obsluhy 3 555 0 ŠÚ SR, Bratislava 05.06.2006 15.06.2006
ZML-1-18/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Vytvorenie internetového rozhrania pre záznam a spracovanie dát prostredníctvom vybraných štatistických formulárov v systémoch DC 2000 a eDC 2000 v rozsahu potrieb pilotnej prevádzky 39 297 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.10.2007 30.12.2007
ZML-1-18/2008-130/2008 ProSCK, spol. s r.o. Bratislava Statické posúdenie možnosti nadstavby administratívnej budovy ŠÚ SR 9 875 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2008 06.04.2008