Zmluva č. ZML-1-16/2007-500/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-16/2007-500/2007
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov Štrukturálneho zisťovania fariem 2007 podľa požiadaviek EÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 958,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 958,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy