Zmluva č. ZML-1-15/2007-520/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-15/2007-520/2007
Dodávateľ:Jozef Igaz - Tlačivá a papier, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tlač 93 tis. ks dotazníkov v rozsahu 12 strán, 25 tis. ks metodických pokynov v rozsahu 12 strán a ich distribúcia na miesto podľa rozdeľovníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 172,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 172,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy