Zmluva č. ZML-1-15/2009-130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-15/2009-130/2009
Dodávateľ:ThyssenKroup Výťahy, s.r.o, Bratislava.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Modernizácie výťahu v administratívnej budove ŠÚ SR, Hanulova č 5/c Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 986,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 986,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy