Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9/2008/KPUNR/2008 EUROSENSE,s r.o., Bratislava, Kutuzovova 13 Posyktnutie digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska. 0 0 Krajský pozemkový úrad, Nitra, Štefánikova trieda 69
Z 2007-0001/SVUZV/2007 Webcom - Istro, s.r.o., Bratislava, Strojnícka 103 Poskytovanie servisných služieb a podpory informačného systému M icrosoft Dynamic NAV 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
Z 2007/0008/SVUZV/2007 VAS-ADOVA, s.r.o., Žilina, Mojšova Lúčka Odvoz živočíšnych vedľajších produktov, neškodné odstránenie ŽVP 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
bez cisla 72/2009 T-com, Bratislava Špecifikácia (prístup FBA -adsl) 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie j možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 84/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.01.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
10 060/01/2002/MPRV/2002 Marius Pedersen a.s., Trenčín, Súvoz 1 Prenájom odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu 0 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, reg. odbor Zvolen, Zvolen, Nám. SNP 50 01.01.2002
15/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR v Bratislave 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
17/2005/MPRVSR/2005 GASETT, spol s.r.o., Trnava, Vajanského 22 Výkon správy budovy súp. č. 617, Vajanského 22, Trnava postavenej na parc. č. KN 784/2 nachádzajúcej sa v k.ú. Trnava 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2005
17/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
18/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
194/2/41/2010/LMU a/2010 Radovan Timko, Jalová , Jalová 34 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objerdnávateľa práce a služby 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.02.2010
195/3/41/2010/LMU a/2010 Peter Koribanič , Stakčín, Slov. Nár. Povsta.482/72 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať prác a služby . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.02.2010
196/4/41/2010/LMU a/2010 Roman Svoboda, Snina, Podhorská 1974/57 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce a služby 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.02.2010
198/6/41/2010/LMU a/2010 Martin Kruľ , Snina, Partizánska 1834/26 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce a služby. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 02.09.2010
199/7/41/2010/LMU a/2010 Michal Mika, Klenová, Klenová 53 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce a služby 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 02.09.2010
19/2009/MPRV/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Opakovaná dodávka silovej elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy na MP SR vo Zvolene 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2011
1/2008 5421019/2008 Hrádok Mäsokombinát, spol. s.r.o., Lučenec, Mikošovská cesta 3022 Predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 03.01.2008
1/220/2006/2006 INSEMAS, s.r.o., Lučenec, Haličská cesta 28 Výkon inseminácie dodávateľom vlastnými, prípadne zmluvnými ins.technikmi u plemeníc HD odberateľa ins. dávkami býkov zodpovedajúcimi podmienkam platnýc STN 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
21/2010/MPRVSR/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
387/2010-240-Z/2010 B.P.O., s.r.o., Bratislava, Arménska 4 Zabezpečovanie odborných prác a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.05.2010
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>