Zmluva č. 17/2005/MPRVSR/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2005/MPRVSR/2005
Dodávateľ:GASETT, spol s.r.o., Trnava, Vajanského 22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon správy budovy súp. č. 617, Vajanského 22, Trnava postavenej na parc. č. KN 784/2 nachádzajúcej sa v k.ú. Trnava
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy